Reklamationer och Garanti

Reklamationer

En reklamation gör du där du har köpt din ActiPatch. Du behöver då ditt kvitto samt lämna ditt namn, adress och ett telefonnummer så att vi kan nå dig. Om du känner dig osäker så kan du kontakta oss på Swedish HealthCare så hjälper vi dig.

Kontakt sker via
email: info@swedishhealthcare.se
telefon: 070-512 78 16

Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vi skickar då din ActiPatch vidare till vår servicepartner i Tyskland. Om inget fel kan konstateras av vår servicepartner kan undersökningsavgift samt returfrakt komma att debiteras dig.

Returer belagda med lösen, löses inte ut.

Ångerrätt

Vi tillämpar distansköpslagen.

Enligt distansköplagen har man alltid 14 dagars ångerrätt som privatperson. Varan skall vid åberopande av ångerrätten återsändas i väsentligen oförändrat skick. Företag som beställer lyder under köplagen och har ingen ångerrätt. För att ångerrätten ska gälla får förpackningen inte öppnas. Om varan har packats upp ur sin ursprungsförpackning upphör ångerrätten.

Retur ska skickas på ett sådant sätt att säker transport kan ske till adress som vi uppger. Retur skall skickas som företagspaket, brev eller motsvarande till vår mottagaradress. Tänk på att du ansvarar för återtransporten samt att varan är rätt emballerad för transport, eventuella transportskador som uppstår på varan gör vi returavdrag på.