Information om smärta

Vad är smärta?

Smärta är en obehaglig känsla vars syfte är att signalera att något inte är som det ska. Ibland kan smärtan vara mild och endast lite jobbig, och ibland kan den vara så pass intensiv att den gravt försämrar din livskvalité. Oavsett allvarlighetsgrad så finns det oftast sätt att behandla den. Vanliga delar av kroppen som ofta drabbas av smärta när man åldras inkluderar ryggen, musklerna och lederna.

Vad är akut smärta?

För det mesta är akut smärta ett resultat av sjukdom, inflammation eller skada på vävnad eller nerver. Akut smärta kommer oftast plötsligt, till exempel efter trauma eller operation och kan åtföljas av ångest eller känslomässig stress. Orsaken till akut smärta kan för det mesta bli diagnostiserad och behandlad. Denna typ av smärta är vanligtvis begränsad till en viss tid samt svårighetsgrad. I sällsynta fall kan smärtan bli kronisk.

Vad är kronisk smärta?

Kronisk smärta är den smärta som kvarstår efter det att en skada har läkt ut. Många anser att kronisk smärta är en sjukdom i sig. Smärtsignalen, vars syfte är att indikera att något i kroppen inte är som det ska, förblir aktiv i nervsystemet, och man brukar säga att smärtan är kronisk om den verkar i mer än 3 månader. Tillståndet kan både förbättras och förvärras av miljö och psykologiska faktorer.
Fysiska effekter som ofta medföljs av kronisk smärta inkluderar spända muskler, begränsad rörlighet, brist på energi, sämre sömn samt eventuellt förändring av aptiten.
Känslomässiga effekter inkluderar depression, ilska, ångest och rädsla för att återigen skada sig. Denna typ av rädsla kan bli ett hinder för individens förmåga att återgå till sitt arbete eller att fullt ut återuppta sina fritidsaktiviteter.

smärta mindmap

Smärtan i sig själv är ett problem – men den påverkar även ditt liv på många andra olika sätt.

aktiv kvinna med mobiltelefon

Smärtbehandling

Smärta kan behandlas på många olika sätt. Utgångspunkten är alltid smärtans svårighetsgrad.

Här följer några exempel på behandling av smärta:

 • NSAID:er (Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs) – t.ex. Diklofenak, Acetylsalecylsyra, Ibuprofen m.fl.
 • Paracetamol – Alvedon, Panodil etc.
 • Narkotiska preparat – Morfin eller kodein.
 • Lokalbedövning – Injektion av läkemedel som bedövar, i smärtlindrande syfte.
 • Nervblockad – Blockering av en grupp nerver med hjälp av lokalbedövning.
 • Akupunktur
 • Fysioterapi
 • Operation
 • Psykoterapi
 • Biofeedback
 • KBT (Kognitiv beteendeterapi)

Alla ovan nämnda sätt att behandla smärta på kan vara bra, men de har också sina begränsningar.

Ett nytt sätt att behandla smärta och inflammation

 

BioElectronics har utvecklat en smärtterapi där en liten medicinteknisk enhet – ActiPatch – appliceras lokalt över smärtan/skadan. Enheten är effektiv, lätt att använda och utan kända biverkningar. Terapin är känd som elektromagnetisk pulsterapi (Pulsed Shortwave Therapy – PSWT) och har funnits i årtionden.
BioElectronics har förminskat tekniken så att det går att använda den 24 timmar om dygnet. Det har gjort att en dyr behandling på klinik nu är tillgänglig för vardagsbruk.

ActiPatch elektromagnetiska signal pulserar 1000 gånger i sekunden för att stimulera neuromodulering av de afferenta, inåtgående nerverna, för att dämpa hjärnans uppfattning av smärta.

Pulshastigheten, med vilken ActiPatch arbetar, motverkar tillvänjning vilket tillåter långvarig användning. Behandling med ActiPatch ger en utökad smärtlindring som förbättrar sömnen, fysisk aktivitet och den allmänna livskvaliteten.

Tack vare sin enkelhet och förmåga till lokal behandling på kroppen kan ActiPatch användas som enda behandling eller tillsammans med andra behandlingsmetoder, beroende på vilket tillstånd som ska behandlas. Kliniska studier visar att ActiPatch är effektiv för både akuta såväl som kroniska smärtor, inflammationstillstånd samt svårläkta sår.

kvinna med ryggsmärta

Smärta

Smärta är den vanligaste orsaken till besök i primärvården och en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning (30%). *1 Om smärtan kvarstår mer än 3-6 månader benämns den som kronisk smärta. Det medför ofta låg livskvalitet, dålig sömn, högre separationsfrekvens samt mortalitet. Det kostar också samhället stora summor pengar. År 2006 var kostnaden för samhället när det gällde smärta över 90 miljarder sek. *2 Långvarig smärta är ett folkhälsoproblem i Sverige men också globalt. Ca 50% av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta i någon grad. Tillstånd som vanligen anses som så kallade ospecifika långvariga smärttillstånd är bland annat kroniska nack-skuldersmärtor, kroniska ryggsmärtor, kroniska besvär efter whiplashtrauma. När smärtor blir långvariga ter de sig allt mer som tillstånd eller sjukdom i sig.

Långvarig smärta är inte enbart en akut smärta som varar över tid. I vissa fall sker förändringar i smärtsystemen och de perifera vävnaderna. Detta kan resultera i att smärtan kvarstår även efter att skadan har läkt (se sensibilisering). Actipatch bryter på ett säkert sätt de onormala smärtsignalerna i nerverna. Genom neuromodulering normaliseras nervsystemets aktivitet från överaktivitet/överkänslighet och smärtreceptorerna desensibiliseras (normaliserar överkänslighet för smärta som kan uppstå vid kroniska smärttillstånd ). *3

Det har gjorts en studie i England över kroniska smärtor. Den visar att hela 20–40% av landets befolkning lider av kroniska smärtor.
Av det antalet kommer 80–85% av de kroniska smärtorna från muskuloskeletala smärtor. I vart tredje hushåll hittar vi någon med kroniska smärtor. Det är mycket lidande!

En ekonomisk hälsokostnadsanalys som gjordes i England inför deras subventionering av ActiPatch år 2018 – visar att samhället sparar drygt 40% genom att använda ActiPatch som del i första behandlingen av smärta. I England är nu ActiPatch subventionerad och skrivs ut på recept av läkare. Swedish Healthcare’s målsättning är att hjälpa människor som lider av smärta till en bättre vardag. Vi vill göra skillnad!

*1 – Nationellt uppdrag: smärta – på uppdrag av nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK) – 2016 – Svenska Kommuner och Landsting.
*2 – enligt en beräkning från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) år 2006 från Nationellt uppdrag: smärta
*3 – BioElectronics – Changing the Way People Heal & Stop Pain. ActiPatch – Mechanism of Action