Leverans- och Betalningsvillkor

Leverans- och Betalningsvillkor

Produkter som finns på lagret sänds fortlöpande och vanligtvis inom 0–3 dagar. För leveranser av större kvantiteter som kräver speciell tillpassning kan leveranstiden vara utvidgad. Tag kontakt (info@swedishhealthcare.se alternativt ring 070-512 78 16) för vidare information.

Leverans sker endast till folkbokförd adress för privatpersoner samt registrerad adress för företag vid fakturaköp. Leverans till annat än folkbokföringsadress måste direktbetalas eller förskottsbetalas.

Vi förbehåller oss rätten att göra kreditkontroll samt att du på ordern måste, uppge ett sökbart (på t.ex. www.eniro.se eller www.hitta.se) fast telefonnummer eller mobilnummer (ej oregistrerat kontantkort för mobil som ej är sökbart).

Transportskador

Swedish HealthCare ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under transport till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Vid den händelse där försändelsen är skadad anmäler du själv direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar du Swedish HealthCare. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada. Om möjligt, tag gärna ett foto.

Outlösta paket/försändelser

Paket som inte har hämtats ut inom 14 dagar återsänds till Swedish HealthCare. Om detta sker debiteras du en avgift på 150 SEK för kostnader i samband med administration, returfrakt och hantering. Observera att outlösta paket ej omfattas av ångerrätten.

Betalning

Betalningsvillkor: 10 dagar netto (räknat från fakturadatum) till kreditgodkända kunder.

Betalning skall ske till bankgironummer: 5076-2525. Ange fakturanummer vid din betalning!

Faktura bifogas försändelsen, skickas via e-post samt går att ladda ned från ”Mitt konto” på webbsidan.

Vid försenad eller ej fullständig betalning kommer lagstadgad påminnelseavgift på 60 SEK, samt dröjsmålsränta med aktuell referensränta plus 8 procentenheter enligt 6§ räntelagen, att påföras. Vid utebliven betalning efter påminnelsen lämnas fordran till inkasso.

Ångerrätt

Vi tillämpar distansköpslagen. Enligt distansköplagen har man alltid 14 dagars ångerrätt som privatperson. Varan skall vid åberopande av ångerrätten återsändas i väsentligen oförändrat skick. Företag som beställer lyder under köplagen och har ingen ångerrätt. För att ångerrätten ska gälla får förpackningen inte öppnas. Om varan har nyttjats, inkopplats eller installerats upphör ångerrätten. Retur ska skickas på ett sådant sätt att säker transport kan ske till adress som vi uppger. Retur skall skickas som företagspaket, brev eller motsvarande till vår mottagaradress. Tänk på att du ansvarar för återtransporten samt att varan är rätt emballerad för transport, ev. transportskador som uppstår på varan gör vi returavdrag på.