Information om smärta

Vad är akut smärta?

För det mesta är akut smärta ett resultat av sjukdom inflammation eller skada på vävnad. Denna typ av smärta kommer oftast plötsligt, t ex efter trauma eller operation och kan åtföljas av ångest eller känslomässig stress. Orsaken till akut smärta kan för det mesta bli diagnostiserad och behandlad. Denna typ av smärta är vanligtvis begränsad till en viss tid samt svårighetsgrad. I sällsynta fall kan smärtan bli kronisk.

Vad är kronisk smärta?

Många anser att kronisk smärta är en sjukdom i sig. Kronisk smärta, är den smärta som kvarstår efter det att skadan har läkt ut. Smärtsignalen förblir aktiv i nervsystemet och smärtan kan fortgå i veckor, månader eller år. Tillståndet kan påverkas av miljö och psykologiska faktorer.
Fysiska effekter inkluderar spända muskler, begränsad rörlighet, brist på energi, sämre sömn samt ev. förändring av aptiten.
Känslomässiga effekter inkluderar depression, ilska, ångest och rädsla för att återigen skada sig. Denna typ av rädsla kan bli ett hinder för individens förmåga att återgå till sitt arbete eller att fullt ut återuppta sina fritidsaktiviteter.

Smärtan i sig själv är ett problem – men den påverkar även ditt liv på många andra olika sätt.

Smärtbehandling

Smärta kan behandlas på många olika sätt. Utgångspunkten är alltid smärtans svårighetsgrad.

Här följer några exempel på behandling av smärta:

 • NSAID:er (Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs) – t.ex. Diklofenak, Acetylsalecylsyra, Ibuprofen m.fl.
 • Paracetamol – Alvedon, Panodil etc.
 • Narkotiska preparat – Morfin eller kodein.
 • Lokalbedövning – Injektion av läkemedel som bedövar, i smärtlindrande syfte.
 • Nervblockad – Blockering av en grupp nerver med hjälp av lokalbedövning.
 • Akupunktur
 • Fysioterapi
 • Operation
 • Psykoterapi
 • Biofeedback
 • KBT (Kognitiv beteendeterapi)

Alla ovan nämnda sätt att behandla smärta på kan vara bra, men de har också sina begränsningar.

Ett nytt sätt att behandla smärta och inflammation

BioElectronics har utvecklat en smärtterapi där en liten medicinteknisk enhet – ActiPatch – appliceras lokalt över smärtan/skadan. Enheten är effektiv, lätt att använda och utan kända biverkningar. Terapin är känd som elektromagnetisk pulsterapi (Pulsed Shortwave Therapy – PSWT) och har funnits i årtionden.
BioElectronics har förminskat tekniken så att det går att använda den 24 timmar om dygnet. Det har gjort att en dyr behandling på klinik nu är tillgänglig för vardagsbruk.

ActiPatch elektromagnetiska signal pulserar 1000 gånger i sekunden för att stimulera neuromodulering av de afferenta, inåtgående nerverna, för att dämpa hjärnans uppfattning av smärta.

Pulshastigheten, med vilken ActiPatch arbetar, motverkar tillvänjning vilket tillåter långvarig användning. Behandling med ActiPatch ger en utökad smärtlindring som förbättrar sömnen, fysisk aktivitet och den allmänna livskvaliteten.

Tack vare sin enkelhet och förmåga till lokal behandling på kroppen kan ActiPatch användas som enda behandling eller tillsammans med andra behandlingsmetoder, beroende på vilket tillstånd som ska behandlas. Kliniska studier visar att ActiPatch är effektiv för både akuta såväl som kroniska smärtor, inflammationstillstånd samt svårläkta sår.

Smärta

Smärta är den vanligaste orsaken till besök i primärvården och en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning (30%). *1 Smärta som kvarstår mer än 3-6 månader benämns kronisk smärta. Smärta medför ofta låg livskvalitet, dålig sömn, högre separationsfrekvens samt mortalitet. Det kostar också samhället stora summor pengar. År 2006 var kostnaden för samhället när det gällde smärta över 90 miljarder sek. *2 Långvarig smärta är ett folkhälsoproblem i Sverige men också globalt. Ca 50% av Sveriges befolkning sliter av smärta i någon grad. Tillstånd som vanligen anses som så kallade ospecifika långvariga smärttillstånd är kroniska nack-skuldersmärtor, kroniska ryggsmärtor, kroniska besvär efter whiplashtrauma mm. När smärtor blir långvariga ter de sig allt mer som tillstånd eller sjukdom i sig.

Långvarig smärta är inte enbart en akut smärta som varar över tid. I vissa fall sker förändringar i smärtsystemen och de perifera vävnaderna. Detta kan resultera i att smärtan kvarstår även efter att skadan har läkt (se sensibilisering). Actipatch bryter på ett säkert sätt de onormala smärtsignalerna i nerverna. Genom neuromodulering normaliseras nervsystemets aktivitet från överaktivitet/överkänslighet och smärtreceptorerna desensibiliseras (normaliserar överkänslighet för smärta som kan uppstå vid kroniska smärttillstånd ). *3

Det har gjorts en studie i England över kroniska smärtor https://www.researchgate.net/publication/282190034_Chronic_pain_management_A_paradigm_change. Den visar att hela 20–40% av befolkningen lider av kroniska smärtor i England.
Av det antalet kommer 80–85% av de kroniska smärtorna från muskuloskeletala smärtor. I vart tredje hushåll hittar vi någon med kroniska smärtor. Det är mycket lidande!

En ekonomisk hälsokostnadsanalys som gjordes i England inför deras subventionering av ActiPatch år 2018 – visar att samhället sparar drygt 40% genom att använda ActiPatch som del i första behandlingen av smärta. I England är nu ActiPatch subventionerad och skrivs ut på recept av läkare. Harmony Healths målsättning är att hjälpa människor som lider av smärta till en bättre vardag. Vi vill göra skillnad!

*1 – Nationellt uppdrag: smärta – på uppdrag av nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK) – 2016 – Svenska Kommuner och Landsting.
*2 – enligt en beräkning från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) år 2006 från Nationellt uppdrag: smärta
*3 – BioElectronics – Changing the Way People Heal & Stop Pain. ActiPatch – Mechanism of Action