Smärtpatienter

Långvarig smärta kostar Sverige 90 miljarder kronor per år!!! enligt text tv 17.01.08. Citat ”Lång väntetid för smärtpatienter. Människor med kronisk smärta kan få vänta flera år för att få träffa en smärtspecialist, enligt en ny rapport som beställts av...