Långvarig smärta kostar Sverige 90 miljarder kronor per år!!! enligt text tv 17.01.08.
Citat ”Lång väntetid för smärtpatienter. Människor med kronisk smärta kan få vänta flera år för att få träffa en smärtspecialist, enligt en ny rapport som beställts av Sveriges kommuner och landsting, SKL. – I dag kan det ta 4-6 år innan man får rätt diagnos och vård, säger Clas Mannheimer, professor och medicinskt ansvarig, till SVT nyheter. Låtvarig smärta är en av de största orsakerna till att människor blir långtidssjukskrivna. Mer än var 10:e svenska har sökt vård. Mannheimer menar att smärtpatienter uppfattas som komplicerade och skickas runt i vården. Detta skapar en resurskrävande rundgång. Lågt räknat kostar denna grupp minst 90 miljarder per år. Lidandet för patienterna som har ont, inte kan arbeta och tappar sociala kontakter går inte att prissätta. – Det saknas strukturer i vården gör att ta han om den här patientgrupper, säger han. Mannheimer och de övriga rapportförfattarna anser att kronisk smärta bör betraktas som en folksjukdom och mer än väl uppfyller kraven för att ges samma resurser som tex stroke- och diabetesvården.” Slut citat

Det finns ju nu en ny unik kliniskt beprövad produkt som äntligen kommit till Sverige. Sitt inte och vänta i år – utan pröva Actipatch. Den håller i 720 timmar och kostar bara 398 kr!? Tveka inte! Skriv gärna till oss om Er problematik så skall vi hjälpa på bästa sätt. Kontakta oss på info@harmonyhealth.se så besvarar vi Era frågor så fort vi kan!!!
Mvh Tobbe och Camilla Rydberg VD
Harmony Health Sweden AB
Rapporten i sin helhet finner Ni via länken nedan…
(http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-444-1.pdf)