För Er som säljer eller använder ActiPatch och till Er som funderar på att pröva ActiPatch®.

Här kommer en film om ActiPatch, hur den fungerar och dess användningsområden.

Till Er som säljer ActiPatch – så lägg VAS-skalan och Womac på minnet – information kommer i filmen om dessa olika redskap med vilka vi tydligt ser skillnaden med behandling av ActiPatch i studier som är gjorda

Varsågoda :-)!