Vår Aktuellt-sida

Vår Aktuellt-sida

Hej! Här på vår Aktuellt-sida kommer vi att regelbundet lägga ut information om t.ex. vetenskapliga undersökningar om smärtlindring, nyheter om ActiPatch, Harmony Health m.m. samt information om vi ska ställa ut på någon mässa eller liknande.