Vad är ActiPatch®?

 • ActiPatch® är en kliniskt beprövad teknologi – Pulsed Shortwave Therapy (PSWT) – för alla med kronisk eller akut smärta samt inflammationstillstånd. ActiPatch ger långtidsverkande smärtlindring i 720 timmar
 • Den innovativa tekniken är i form av en liten, lätt, bärbar enhet som bara väger 8 gram. Enheten avger ett pulserande elektromagnetiskt fält in i vävnaden/kroppen. Behandlingsområdet är ca 10-12 cm i diameter samt 5-6 cm in i vävnaden. Man känner inte av dessa pulser och det finns inga biverkningar rapporterade.
 • ActiPatch® är en PSWT-enhet som lindrar kronisk och akut smärta till exempel ryggsmärta, muskel- och ledsmärtor, sträckningar, stukningar, artrit, artros, fibromyalgi m.m. samt inflammationstillstånd.
 • Du får jämn smärtlindring dygnet runt i 30 hela dygn eller så länge Du behöver. Inga tider att passa för smärtstillande mediciner. ActiPatch har en av- och på-knapp.
 • ActiPatch-enheten placeras på eller mycket nära huden över smärtstället, så att platsen för smärta är centrerad mitt i slingan.
  Studier har visat att det kan ta från någon timma upp till 3-4 dagars användning för att uppleva smärtlindring.
 • Enheten är säker att använda vid fysisk aktivitet samt när man svettas. Obs! Tas av vid dusch. Kom ihåg att alltid ha på den vita skyddsfliken över av- och på-knappen vid användning.
 • Det finns inga biverkningar kopplade till användandet av denna teknologi vilket gör den till ett idealiskt komplement eller alternativ till andra behandlingsmetoder

Actipatch-teknologin

Teknologin heter Pulsed Shortwave Therapy (PSWT) och är en teknologin som har använts i årtionden på sjukhus och kliniker. Tillverkaren av ActiPatch har förfinat denna behandlingsteknik till små bärbara enheter som enkelt kan användas av alla i vardagen.
Actipatch genererar 1000 elektromagnetiska impulser per sekund. Dessa impulser påverkar genom att:

 • stimulera nerverna samt
 • reducera inflammationer.
 • Impulserna känns inte varken i form av värme eller pulseringar.
  ActiPatch är säker – har inga kända biverkningar eller oönskade sidoeffekter – och är effektiv – ett bra alternativ eller komplement till paracetamol, NSAID:s och opioider.
  Ett prisvärt och säkert alternativ till smärtlindrande läkemedel som kan ha flera biverkningar

   

  Hur fungerar Actipatch?

  • Enheten stimulerar de små inåtgående sensoriska nerverna (afferenta nerver) från hud och vävnad som är inom räckhåll för enhetens pulsfrekvensområde – ett område som är ca 10-12 cm i diameter samt till ett djup av 5–6 cm in i kroppen.
  • Inga känslor av värme, pulseringar eller sammandragningar – inte jämförbar med TENS
  • Ökar den sensoriska nervtrafiken från hud/vävnad till hjärnan. Detta reducerar uppfattningen av smärta från problemområdet.
  • Minskning av den centrala smärtupplevelsen är en process känd som neuromodulation.
  • Minskar lokal inflammation och den lokala upplevelsen av smärta från nervfibrerna genom att ha en direkt effekt på inflammationer inom området som behandlas med Actipatch.
  • Befrämjar sårläkning.

   

  Kliniska bevis: www.bielcorp.com/clinical-evidence för mer information.

  Video: Vad är ActiPatch-teknik?

  Video: Hur fungerar ActiPatch?

  ActiPatch